[1]
Błach, J. i Gorczyńska, M. 2017. Behawioralne podejście do formułowania celów przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 45, 4 (grudz. 2017), 55-67. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7449.