[1]
Jagodzińska-Komar, E. 2017. Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej z perspektywy Polski. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 44, 3 (wrz. 2017), 85-93. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4694.