[1]
Kasiewicz, S. 2017. Rola ryzyka regulacyjnego w koncepcji samoregulacji sektora bankowego. Kwartalnik Nauk o Przedsińôbiorstwie. 42, 1 (mar. 2017), 39-46.