[1]
Brdulak, J. i Pawlak, P. 2017. Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 42, 1 (mar. 2017), 47-61. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.0152.