[1]
Rogowski, W. i Gemra, K. 2019. Nasilenie zjawiska delistingu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 53, 4 (grudz. 2019), 51–59. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6506.