[1]
Kuciński, K. 2016. Syndrom wartości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 38, 1 (mar. 2016), 21-30.