[1]
Herman, A. 2016. Polska gospodarka – od „kopalnej” do cyfrowej?. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 40, 3 (sie. 2016), 4–7.