[1]
Herman, A. 2014. Współzależność aksjologii wartości ekonomicznej z metodami jej pomiaru. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 33, 4 (paź. 2014), 2–2.