[1]
Gołębiowska, E. 2014. Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 33, 4 (paź. 2014), 18–25.