[1]
Zimon, D. i in. 2014. Wpływ jakości produktów na zachowania konsumentów. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 33, 4 (paź. 2014).