[1]
Bukowska-Piestrzyńska, A. 2014. Przedsiębiorczość rodzinna w stomatologii. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 33, 4 (paź. 2014).