[1]
Herman, A. 2014. Gospodarka Polski oparta na innowacjach?. Kwartalnik Nauk o Przedsińôbiorstwie. 32, 3 (lip. 2014).