[1]
Chrzanowski, I. 2014. Business ethics and social responsibility in the transition economies. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 32, 3 (lip. 2014), 27–37.