[1]
Malinowski, G. 2014. Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście jednolitej teorii wzrostu gospodarczego. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 32, 3 (lip. 2014), 38–46.