[1]
Marszałek, A. 2014. Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 32, 3 (lip. 2014), 17–26.