[1]
Szymański , W. 2016. Zagrożenia płynące ze strony finansów dla polskiej gospodarki. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 40, 3 (sie. 2016), 21–28.