[1]
Urbaniak, M. 2016. Rola systemowego zarządzania środowiskowego i energią w budowaniu relacji z dostawcami. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 40, 3 (sie. 2016), 43–49.