[1]
Sidor-Rządkowska, M. 2016. Wdrażanie programu mentoringu w przedsiębiorstwie – korzyści i zagrożenia. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 40, 3 (sie. 2016), 62–71.