[1]
Herman, A. 2015. PKB i poszukiwanie szczęścia. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 34, 1 (sty. 2015), 4–5.