[1]
Jabłoński, A. 2014. Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 31, 2 (kwi. 2014), 43–49.