[1]
Kulpa , W. i Zaręba, .L. 2014. Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 31, 2 (kwi. 2014), 50–61.