[1]
Tarasewicz , R. 2014. Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 31, 2 (kwi. 2014), 78–84.