[1]
Walczak, W. 2014. Standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 31, 2 (kwi. 2014), 85–96.