[1]
Kasiewicz, S. 2014. Wizja banku przyszłości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 31, 2 (kwi. 2014), 98–100.