[1]
Cwynar, A. 2014. Z doświadczeń szacowania wartości przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 31, 2 (kwi. 2014), 100–102.