[1]
Wojtysiak-Kotlarski, M. 2015. Dylematy teoretycznego opisu przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 34, 1 (sty. 2015), 98–101.