[1]
Roman, M. i in. 2011. Przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 18, 1 (mar. 2011), 88–97.