[1]
Rutkowski , K. 2013. Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 29, 4 (grudz. 2013), 35–45.