[1]
Kowalczyk, S. 2020. Sektor żywnościowy w czasach pandemii. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 56, 3 (wrz. 2020), 43–53. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.56.3.3.