[1]
Mantorska, J. 2020. Zagadnienie technologii i innowacji w perspektywie funkcjonowania Unii Europejskiej. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 57, 4 (lis. 2020), 59–68. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.57.4.4.