[1]
Zolotnytska, Y. 2021. Rola rodzinnych gospodarstw rolnych w rozwoju rolnictwa i obszar√≥w wiejskich w Polsce: stan i perspektywy. Kwartalnik Nauk o Przedsińôbiorstwie. 58, 1 (mar. 2021), 43-58. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.58.1.4.