[1]
Pecura, P. 2021. Pieniądz jako miara czasu. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 58, 1 (mar. 2021), 68-78. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.58.1.6.