[1]
Rogalska, I. i in. 2021. Wpływ instytucji otoczenia biznesu na inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 61, 4 (grudz. 2021), 39–48. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.4.