[1]
Cenkier, A. 2021. Finansowanie kapitałem obcym – konfrontacja praktyki gospodarczej z elementami teorii. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 62, 5 (grudz. 2021), 4-14. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.1.