[1]
Grygiel-Tomaszewska, A. i Turek, J. 2021. Rola ESG we wczesnym ostrzeganiu przed niewypłacalnością i bankructwem. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 62, 5 (grudz. 2021), 25-39. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.3.