[1]
Rudzka, I.M. 2021. Sprzężenia zwrotne w obszarze mieszkalnictwo – przedsiębiorczość i ich wpływ na zrównoważony rozwój miasta. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 62, 5 (grudz. 2021), 49-62. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.5.