[1]
Werner, A. 2021. Pomoc państwa w obliczu COVID-19 na przykładzie instrumentów wykorzystywanych w Polsce. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 62, 5 (grudz. 2021), 63-75. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.6.