[1]
Marszałek, A. 2022. Innowacje w sektorze biotechnologii jako katalizator procesu transferu wiedzy i technologii. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 65, 3 (wrz. 2022), 48-61. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.3.