[1]
Dowmont, B. 2022. Perspektywa zmian w modelu biznesowym prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej – ujęcie koncepcyjne. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 65, 3 (wrz. 2022), 83–95. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.5.