[1]
Łabędzki, R. 2022. Zarządzanie kapitałem ludzkim w branży gier video – przegląd literatury. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 65, 3 (wrz. 2022), 109-122. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.7.