[1]
Sobik, B. 2022. Ryzyko klimatyczne jako kluczowy rodzaj ryzyka w sektorze energetycznym. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 66, 4 (grudz. 2022), 141–154. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.66.4.9.