[1]
Kowalczyk, S. 2023. Niemoc Braci* Ekonomistów czy natura praw. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 67, 1 (mar. 2023), 5–22. DOI:https://doi.org/10.33119/KNoP.2023.67.1.1.