[1]
Ślażyńska-Kluczek, D. i Brzezek, M. 2023. Czynniki ESG jako elementy zrównoważonego rozwoju wpływające na postrzeganie przedsiębiorstw przez konsumentów. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 70, 4 (grudz. 2023), 73–90.