[1]
Bentkowska, K. 2019. Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 52, 3 (wrz. 2019), 37–45. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4788.