[1]
Gemra, K. 2019. Crowdfunding udziałowy, jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 52, 3 (wrz. 2019), 47–55. DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4789.