(1)
Szymański, W. Polska Wobec Wyzwań Rozwojowych. KNoP 2018, 47, 9-20.