(1)
Nowicka, K. Cloud Computing Jako Czynnik konkurencyjności łańcuchów Dostaw. KNoP 2018, 47, 51-63.