(1)
Kołodziej, D. Zarządzanie bezpieczeństwem We Wspólnej Polityce Celnej. KNoP 2018, 47, 90-97.