(1)
Kotlewski, D. Niuanse bezpieczeństwa Lokalizacyjnego. KNoP 2018, 47, 98-103.