(1)
Kasiewicz, S. Nowe Trendy W Systemie Regulowania Rynku usług Bankowych. KNoP 2017, 45, 7-21.